A la pregunta con quién se va a pactar tras las próximas elecciones Municipales: La pregunta no es con quién, sino: ¿para qué?. Nosotros lo tenemos claro y el PSOE también: Buscan mantener el sillón y con quien: con cualquiera que les siga dejando hacer lo que están acostumbrados, ayer el PP, hoy EHbildu. Sus mismas Políticas de Pan y Circo… ,esto recuerda a la ¡¡madrileña!!, y los presupuestos de siempre ,más de lo mismo, el Municipio no avanza.

¿Cómo es posible que en un Municipio de aproximadamente 3.550 habitantes con 2 polígonos industriales y con el turismo que ellos proclaman tengamos el 9% de paro?

Como política eficaz para la “GENTE” del Municipio han puesto una cinta de limitación de obra alrededor del Centro de Día/Centro Cívico para que no se caiga ninguna losa a nuestros abuelos, padres, usuarios, … El Escudo Social no sabemos si está reforzado, pero el perímetro exterior SÍ.

Mientras los Socios de Gobierno EHbildu los acompañan de la manita a cambio de promesas. Viendo los antecedentes dudamos mucho que las cumplan. NO SON DE FIAR.

Que se lo pregunten al PP, de la noche a la mañana se encontraron compuest@s y sin novi@ (el rebote todavía les dura).

Para nosotros un crecimiento justo es:

– la creación de una Residencia Pública para la zona: la población envejece y necesita y merece los cuidados que se ha ganado a lo largo de su vida. Si hay dinero para una cultura a la madrileña hay dinero para servicios sociales.

– En el Parlamento Vasco gobierna el PNV gracias al Psoe. Beneficios para nuestro Municipio por ese pacto:

Una moción para que sea el Municipio el que pague el Centro Médico. Listas de esperas de 4 ó 5 días para que nos atiendan l@s médic@s. Nosotros no presumiríamos de eso.

——————————————————–

Hurrengo udal-hauteskundeen ondoren norekin adostuko den galdetuta: Galdera ez da norekin, baizik eta: zertarako?

Guk argi daukagu, eta PSOEk ere bai:

Besaulkia mantendu nahi dute eta norekin: ohituta dagoena egiten uzten dien edonorekin, atzo PP, gaur EH Bildu. Ogi eta zirku politika berberak, horrek madrildarra gogorarazten du!, eta betiko aurrekontuak, gauza bera baino gehiago, Udalerriak ez du aurrera egiten.

Nola liteke 3.550 biztanle inguruko udalerri batean 2 industrialde eta haiek aldarrikatzen duten turismoarekin % 9ko langabezia izatea?

Udalerriko JENDEArentzako politika eraginkor gisa, obra mugatzeko zinta bat jarri dute Eguneko Zentroaren/Gizarte Etxearen inguruan, gure aitona-amonei, gurasoei, erabiltzaileei, harlauzarik ez erortzeko. Ezkutu Soziala ez dakigu indartuta dagoen, baina kanpoko perimetroa BAI.

Bitartean, EHbildu Gobernu Kideek eskutxoarekin laguntzen diete promesen truke. Aurrekariak ikusita, zalantza handiak ditugu beteko ote dituzten. Ez dira fidatzekoak.

PPri galde diezaiotela, gauetik goizera konpuestak eta nobirik gabeak aurkitu zituzten (erreboteak oraindik irauten die).

Guretzat hazkunde zuzena da:

– Gune horretarako Egoitza Publiko bat sortzea: biztanleria zahartzen ari da, eta bizitzan

zehar irabazitako zainketak behar eta merezi ditu. Kultura madrildar baterako dirua

badago, gizarte-zerbitzuetarako dirua dago.

– Eusko Legebiltzarrean EAJk agintzen du, Psoe alderdiari esker. Itun horren onurak gure udalerriarentzat:

Mozio bat, Udalak Osasun Zentroa ordain dezan. 4 edo 5 eguneko itxaron-zerrendak medikuek arreta eman diezaguten. Guk ez genuke hori usteko.

https://www.facebook.com/podemosahaldugu.irunadeoca

Mail: podemosirunadeoca@gmail.com