Apirileko ohiko osoko bilkurak udalerriko errolda ofiziala onartu zuen 2020ko abenduaren 31n, eta bertan zehazten denez, Iruña Okak 3.482 biztanle ditu gaur egun, horietatik 1.834 gizonak dira eta 1.648 emakumeak. Kopuru hori 2019an erregistratutakoa baino pixka bat txikiagoa da, urte hartan 3.488 biztanle erroldatu baitziren udalerrian.
Beherakada hori Euskal Autonomia Erkidegoan iaz izandakoaren antzekoa da, bertan ia 8.000 biztanle gutxiago izan baitziren, eta Araban bertan, 2020an aurreko urtean baino 419 biztanle gutxiago izan baitzituen.