Hace tiempo que reclamamos que se le dé un vuelco a la gestión de Arrate y que toda la actividad deportiva del municipio se socialice. No lo pedimos por desconfianza, sino con el fin de optimizar su gestión y evitar que se repitan los graves errores del pasado. Una gestión participada, implicaría que representantes del ayuntamiento, de la empresa, del personal, de los usuarios e incluso del colegio y del centro de salud se reúnan de forma periódica, con el fin de detectar y resolver con inmediatez los problemas y cooperar para que la gestión sea la mejor. No entendemos las reticencias a esta propuesta, absolutamente constructiva, y lamentamos la escasa participación e información en el aspecto deportivo. No volveremos a insistir en este asunto, aunque advertimos, que si las cosas precipitasen, no dudaríamos en pedir responsabilidades a quien corresponda.
Otro motivo que nos exaspera, es la escasa contundencia con los que se actúa en los casos de infracción urbanística. Si bien veamos con buenos ojos la intención de convocar a corto plazo una comisión para analizar los expedientes urbanísticos pendientes, consideramos que no es de recibo que empresas como Fakonor y Mendiola (en Villodas) actúen al margen de la legalidad, riéndose de todos y sin disponer de las licencias correspondientes para las llamativas labores de acopio de tierra y movimiento de vehículos pesados. Desde hace meses, cuando quedó claro que no se disponía de los correspondientes permisos, debería haberse ordenado precintar aesta empresa.
Lo mismo debería haberse hecho en aquellas hipotéticas actividades ganaderas (una vez más en Villodas), donde se ha dejado edificar en zona rústica con la coartada de la cría de caballos y que únicamente alberga un txoko para el disfrute de fin de semana en una zona agrícola.
Entendemos que nuestras propuestas deban ser analizadas y valoradas con todo detalle, aunque consideramos incómoda la tardanza en poner en marcha las bolsas de trabajo, que reclamamos desde hace muchos años y que son una adecuada respuesta, aunque no la única, a los problemas de limpieza y de mantenimiento de nuestros pueblos.

———————————————-

Aspalditik eskatzen dugu Arrateren kudeaketa iraultzea eta udalerriko kirol-jarduera guztia gizarteratzea. Ez dugu eskatzen mesfidantzagatik, baizik eta kudeaketa optimizatzeko eta iraganeko akats larriak berriro gerta ez daitezen. Partaidetzazko kudeaketa batek udaleko, enpresako, langileen, erabiltzaileen eta baita ikastetxeko eta osasun-zentroko ordezkariak aldizka biltzea ekarriko luke, arazoak berehala detektatu eta konpontzeko eta kudeaketa onena izan dadin lankidetzan aritzeko.
Ez ditugu ulertzen erabat eraikitzailea den proposamen horrekiko errezeloak, eta sentitzen dugu kirolaren arloan parte-hartze eta informazio eskasa izatea. Ez dugu gai hau berriz jorratuko, nahiz eta ohartarazi, gauzak presaka joango balira, ez genukeela zalantzarik izango dagokionari erantzukizunak eskatzeko.
Puzten gaituen beste arrazoi bat da hirigintzako arau-hausteen kasuetan ez dela oso irmo jokatzen. Egiteke dauden hirigintza-espedienteak aztertzeko epe laburrera batzorde bat deitzeko asmoa begi onez ikusten badugu ere, uste dugu ez dela onargarria Fakonor eta Mendiola (Villodas) bezalako enpresek legezkotasunetik kanpo jardutea, guztiei barre eginez eta lurra biltzeko eta ibilgailu astunak mugitzeko lan deigarrietarako dagozkien lizentziak izan gabe. Duela hilabete batzuetatik, baimen egokirik ez zegoela argi geratu zenetik, enpresa hori zigilatzeko agindua eman behar zen.
Gauza bera egin behar zen abeltzaintza-jarduera hipotetiko haietan (beste behin Villodasen), landa-eremuan zaldiak hazteko koartadarekin eraikitzen utzi baita, eta nekazaritza-eremu batean asteburuetarako txoko bat baino ez baitu.
Gure ustez, gure proposamenak xehetasun guztiekin aztertu eta baloratu behar dira, nahiz eta deserosotzat jotzen dugun lan-poltsak martxan jartzeko atzerapena, duela urte asko eskatu genuena eta gure herrietako garbiketa- eta mantentze-arazoei erantzun egokia ematen diena, baina ez bakarra.