Tres puntos fundamentales para el desarrollo municipal os esperan en este artículo:
1- La Gobernabilidad.
2- El Equipo del desgobierno PSOE-Bildu
3- La única alternativa de gobierno: EAJ-PNV Iruña de Oca
Para alcanzar el primer punto solo existe un camino: el altruismo político. De lo contrario será una gobernabilidad postiza, la que hemos sufrido los últimos años de manos del PSOE.
Iruña de Oca necesita una buena gestión de los servicios públicos y adelantarse a las necesidades. De lo contrario y tal y como se encuentra actualmente, sin un proyecto urbano de futuro que asiente las bases del bienestar de todos los vecinos y todas las vecinas, el municipio no será capaz de crecer, dejando sin vivienda a nuestra juventud.
Por otro lado, hablemos del Equipo del desgobierno: no sabemos si llamarlo PSOE-Bildu o Bildu-PSOE ya que tenemos dudas de quién somete a quién. De este grupo o equipo podemos destacar la ineficiencia de su acuerdo en Arrate. En menos de un año se ha confirmado el desastre económico y de servicios del nuevo modelo de gestión.
Tratemos el aumento del vandalismo, que se agrava debido a la inacción del actual alcalde, que sigue los pasos de su predecesor. Llevamos años denunciando actividades ilegales y obteniendo la siguiente respuesta: hacemos todo lo que podemos.
Fijémonos en cosas visuales y evidentes que podéis ver día a día: la falta de limpieza, la escasez de aparcamientos, el mal estado de aceras, jardines y edificios varios, las pintadas…, si lo de fuera está mal, ¿Cómo creéis que está lo de dentro?
¿Esto queréis para el futuro? ¿Se puede hacer algo?
Desde luego, para eso está EAJ-PNV y nosotros y nosotras lo tenemos claro: Aumentaremos nuestros servicios públicos, lucharemos porque la juventud pueda arraigarse en el municipio, reestructuraremos la gestión municipal, crearemos espacios de encuentro, incorporaremos aire fresco, …
¿Cómo lo vamos a conseguir? Con la misma conclusión a la que habéis llegado vosotros y vosotras: La gobernabilidad como concepto, es conocida como la capacidad para gobernar. No es el caso de PSOE-Bildu Iruña de Oca.
Es necesario apostar por la única alternativa de gobierno: EAJ-PNV Iruña de Oca. Goazen!
Contacta en pnviruna@gmail.com.
Síguenos en www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin

—————————————————–

Udal-garapenerako funtsezko hiru puntu dituzue artikulu honetan zain:
1- Gobernagarritasuna.
2- PSOE-Bilduk osatzen duten desgobernu- taldea
3- Gobernu-alternatiba bakarra: EAJ-PNV Iruña Oka
Lehen puntura iristeko bide bakarra dago: altruismo politikoa. Bestela, gobernagarritasun postizoa izango litzateke, azken urteotan PSOEren eskutik jasan duguna.
Iruña Okak zerbitzu publikoen kudeaketa ona behar du eta premiei aurrea hartu behar die. Bestela, eta gaur egun dagoen bezala, bizilagun guztien ongizatearen oinarriak finkatzen dituen etorkizuneko hiri-proiekturik gabe, udalerria ez da hazteko gai izango, gure gazteak etxebizitzarik gabe utziz. Bestalde, hitz egin dezagun Desgobernuaren Taldeaz: ez dakigu PSOE-Bildu edo Bildu-PSOE deitu, zalantzak baititugu noren menpe dagoen udalerria. Talde edo talde horretatik azpimarratzekoa da Arrateko akordioaren eraginkortasunik eza. Urtebete baino gutxiagoan, kudeaketa-eredu berriaren hondamendi ekonomikoa eta zerbitzuen hondamendia baieztatu da.
Azter dezagun bandalismoaren gorakada, egungo alkatearen gelditasunaren ondorioz larriagotu egiten dena, bere aurrekoaren urratsak jarraitzen baititu. Urteak daramatzagu legez kanpoko jarduerak salatzen eta erantzun hau jasotzen: ahal dugun guztia egiten dugu.
Ikus ditzagun egunez egun ikus ditzakezuen gauza ageri eta nabariak: garbitasunik eza, aparkalekuen eskasia, espaloien, lorategien eta hainbat eraikinen egoera txarra, pintadak, …kanpokoa gaizki badago, nola uste duzue dagoela barrukoa?
Hau etorkizunerako nahi duzue? Zerbait egin daiteke?
Horretarako, jakina, EAJ-PNV dago, eta guk argi daukagu: gure zerbitzu publikoak handituko ditugu, gazteria udalerrian errotu dadin borrokatuko dugu, udal-kudeaketa berregituratuko dugu, topaguneak sortuko ditugu, haize freskoa sartuko dugu…
Nola lortuko dugu? Zuek atera duzuen ondorio berarekin: Gobernagarritasuna kontzeptu gisa, gobernatzeko gaitasuna bezala ezagutzen da.
Ez da hori Iruña Okako PSOE-Bilduren kasua.
Beharrezkoa da gobernuaren alternatiba bakarraren alde egitea: EAJ-PNV Iruña Oka. Goazen!
Kontaktatu pnviruna@gmail.com helbidean.
Jarrai gaitzazu www.facebook.com/eajpnvIrunaOkan.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin