Dicen que no hay noticias buenas ni malas, solo noticias que interesan o no. Algunas de las noticias que os traemos son frescas y otras ya se han vuelto comunes, pero sigue siendo importante que las recordemos:
La plataforma No Macrogranja en Iruña de Oca, gracias a su movilización y trabajo, ha logrado respuesta social, política y técnica, logrando que el proyecto de la granja en Trespuentes no siga adelante.
Bildu y PSOE aprueban los presupuestos de 2022 de Iruña de Oca con irregularidades y con mayoría simple. Estos presupuestos se estima que estén aprobados definitivamente en mayo.
El gasto de Arrate asciende a más del 13% del presupuesto municipal anual.
La convocatoria para subvenciones deportivas y culturales termina el 16 de mayo.
Se especula cada vez más con los terrenos y la vivienda de Iruña de Oca.
Las respuestas del Equipo de Gobierno a los ruegos y preguntas son, “estamos en ello”, “está en trámite”, “falta de llegar”, “te contesto en el próximo pleno” …
Articulo Nº30 de esta legislatura; nuevamente nos limitan el articulo a 650 palabras, 325 para castellano, 325 para euskera. Si os parece escaso, por favor, ruegos al Equipo de Gobierno. Dejando a un lado las noticias, es una pena que el Equipo de Gobierno retome nuevamente esta restricción de expresión por no llamarla de otra forma más severa.
Sabemos que la preocupación del alcalde con respecto a las elecciones es evidente ya que, los últimos meses ha manifestado que “queda un año”. Un enfoque equivocado ya que ningún gestor de una entidad pública se puede enfocar solo en el presente o en salir del paso.
Como conclusión a este censurado artículo, apoyamos a la plataforma, rechazamos restricción del artículo, y con respecto a los acuerdos de los que Bildu&PSOE se ufanan, ¡qué os vamos a decir! Más gasto y menos servicios… todo un diamante en bruto.
Contacta en pnviruna@gmail.com.
Síguenos en www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin  

———————————————–

Ez omen dago albiste onik, ez txarrik: interesatzen diren edo ez diren albisteak baino ez. Dakarzkizuegun albisteetako batzuk fresko freskoak dira, eta beste batzuk arruntagoak, baina oraindik ere azpimarragarriak:
Iruña Okako Makrogranjari EZ plataformak, bere mobilizazio eta lanari esker, erantzun sozial, politiko eta teknikoa lortu du, Trespondeko haztegiaren proiektuak aurrera egin ez dezan.
Bilduk eta PSOEk Iruña Okako 2022ko aurrekontuak onartu dituzte, irregulartasunekin eta gehiengo soilarekin. Aurrekontu hauek maiatzean behin betiko onartuta egotea aurreikusten da.
Arrateko gastua urteko udal-aurrekontuaren %13 baino gehiago da.
Kirol eta kultur diru-laguntzetarako deialdia maiatzaren 16an amaituko da.
Iruña Okako lursailekin eta etxebizitzarekin espekulatzen jarraitzen da, gero eta gehiago.
Gobernu Taldeak galdera eta eskariei emandako erantzunak honako hauek dira: “horretan ari gara”, “izapidetzen ari gara”, “iristear dago”, “hurrengo osoko bilkuran erantzungo dizut”…
Legealdi honetako 30. artikulua; berriz ere 650 hitzera mugatzen digute artikulua, 325 gaztelaniarako eta 325 euskararako. Eskasa iruditzen bazaizue, mesedez, erregutu Gobernu Taldeari. Albisteak alde batera utzita, pena da Gobernu Taldeak adierazpen-murrizketa honi berriro ekitea, beste modu zorrotzago batean ez aipatzeagatik.
Badakigu alkateak kezka handia duela hauteskundeei inguruan, azken hilabeteetan “urtebete geratzen dela” adierazi baitu. Ikuspegi okerra; izan ere, erakunde publiko bateko kudeatzaile bakar bat ere ezin da orainean bakarrik zentratu, ezta gaia gibeleratzean ere.
Artikulu zentsuratu honi amaiera eman nahian: plataformari babesa ematen diogu, artikuluaren murrizketari uko egiten diogu eta, Bildu&PSOE taldearen akordioei dagokienez, zer esango dizuegu! Gastu gehiago eta zerbitzu gutxiago.. diamante landugabea.
Kontaktatu pnviruna@gmail.com helbidean.
Jarrai gaitzazu www.facebook.com/eajpnvIrunaOka.
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin