El jueves 19 de enero se aprobaron los presupuestos para el 2024, como veréis todo un desastre. 3 votos a favor del PSE-EE, 2 votos a favor de BILDU, 2 abstenciones del PP y 3 votos en contra del PNV.
Queremos explicaros por qué el Partido Nacionalista Vasco de Iruña de Oca votó en contra de estos presupuestos.
Poco después de ser elegido alcalde, Miguel Ángel Montes (PSE-EE), comentó que su primera tarea sería formar un equipo de gobierno con sus cuatro miembros del partido socialista, más todos aquellos que quisieran tomar decisiones beneficiosas para Iruña de Oca. Dijo textualmente: “ Yo creo que nunca hemos excluido a nadie”. (Revista “Iruñako” nº126 junio 2023). Bueno, pues siete meses después ha rechazado una a una las siete propuestas del Partido Nacionalista Vasco, con el voto de calidad del señor alcalde. Dice que no hay dinero para nuestras propuestas y que hay que ser responsables en cómo se gasta, sin embargo, tiene la intención de que el miembro de la corporación que tenga delegada funciones de gestión de área cobre 300€ más al mes a partir de ahora, y con el visto bueno de Bildu. ¿Adivináis quiénes son…? Pues los miembros del partido sociaLISTOS, no se les puede denominar de otra manera.
Como veis, la imagen que quería dar, es de apostar por el bienestar de todos los vecinos, de cualquier ideología y género, eso, era solo una imagen, pues se ha olvidado de los 407 vecinos que votaron al Partido Nacionalista Vasco, que fueron quienes nos dieron su representación en el ayuntamiento de Iruña de Oca. Nos parece excesivo el gasto de 600.000€ (deportes) para el agujero negro que tenemos en Arrate, 500.000€ (cultura) en una cultura desactualizada de copia y pega año tras año, 100.000€ en comunicación y revista municipalSOCIALISTA.
Por todo esto, el Partido Nacionalista Vasco de Iruña de Oca ha votado NO a estos presupuestos. No cuentan con nosotros para nada en este ayuntamiento, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Esto no va ha hacer que el PNV baje los brazos, todo lo contrario, vamos a seguir velando por el dinero municipal para el bienestar de los vecinos y del municipio.
Para lo que necesiteis pnviruna@gmail.com
Siguenos en Facebook www.facebook.com/eajpnvIrunaOka
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin.

——————————


Urtarrilaren 19an, osteguna, 2024rako aurrekontuak onartu ziren, hondamendi bat ikusiko duzuen bezala. PSE-EEren aldeko 3 boto, BILDUren aldeko 2 boto, PPren 2 abstentzio eta EAJren aurkako 3 boto.
Iruña Okako Euzko Alderdi Jeltzaleak aurrekontu hauen aurka zergatik bozkatu zuen azaldu nahi dizuegu.
Alkate izendatu eta gutxira, Miguel Ángel Montesek (PSE-EE) esan zuen bere lehen zeregina alderdi sozialistako lau kideekin gobernu-talde bat osatzea izango zela, baita Iruña Okako udalerriarentzat onuragarriak diren erabakiak hartu nahi zituzten guztiekin ere. Hitzez hitz esan zuen: “Nik uste dut inoiz ez dugula inor baztertu”. (“Iruñako” aldizkaria, 126. zk., 2023ko ekaina). Beno, bada, zazpi hilabete geroago banan-banan baztertu ditu Euzko Alderdi Jeltzalearen zazpi proposamenak, alkate jaunaren kalitatezko botoarekin. Esan du ez dagoela dirurik gure proposamenetarako, eta arduratsua izan behar dela nola gastatzen den. Hala ere, asmoa du arloa kudeatzeko eginkizunak dituen korporazioko kideak hilean 300 €gehiago kobratzea hemendik aurrera, Bilduren oniritziarekin. Badakizu nortzuk diren…? Izan ere, alderdi bazkideko kideak ezin dira beste era batera izendatu.
Ikusten duzuenez, eman nahi zuen irudia auzokide guztien ongizatearen alde egitea zen, edozein ideologia eta generoren alde, hori irudi bat baino ez zen, ahaztu egin baitzaizkigu Eusko Alderdi Jeltzaleari botoa eman zioten 407 bizilagunak, Iruña Okako udalean ordezkaritza eman zigutenak. Gehiegizkoa iruditzen zaigu 600.000 €-ko gastua (kirolak) Arraten dugun zulo beltzerako, 500.000 €(kultura) urtez urte kopiatu eta itsasteko kultura deseguneratu batean, 100.000 €komunikazioan eta udal aldizkarianSOZIALISTAn.
Horregatik guztiagatik, Iruña Okako Euzko Alderdi Jeltzaleak EZ bozkatu die aurrekontu hauei. Udal honetan ez dute gurekin inolako konturik, haiek prestatu eta haiek jan egiten dute. Horrek ez du eragin EAJk besoak jaistea, guztiz kontrakoa, udalaren dirua zaintzen jarraituko dugu bizilagunen eta udalerriaren ongizaterako.
Behar duzuenerako pnviruna@gmail.com
Jarrai iezaguzu Facebooken www.facebook.com/eajpnvIrunaOka
EAJ-PNV IRUÑA OKA Beti zuekin.